Lid worden van VVV’03
Home » Lid worden van VVV’03

ManVrouw

wenst lid te worden van VVV'03 en bevestigt door ondertekening kennis te hebben genomen van en zich te houden aan de statuten, huishoudelijke reglementen, bestuursbesluiten, regelingen en bepalingen van de KNVB en VVV’03. Eventuele kosten en/of tuchtgerechtelijke gevolgen voortvloeiende uit een onjuiste beantwoording van de op dit formulier gestelde vragen, zijn voor rekening van de aanvrager.VVV’03 maakt gebruik van automatische incasso; Wij verzoeken U derhalve onderstaande machtiging in te vullen en te tekenen!

De contributie kan worden afgeschreven van:

Wij respecteren je privacy, daarom hebben wij een uitgebreide privacy-verklaring.

Contact

Louisenburgweg 9,
5916 NA Venlo

Vragen over je lidmaatschap?

Ledenadministratie
Postbus 1033, 5900 BA Venlo

Ledenadministratie@vvv03.nl
077 351 2117