Club van 50
Home » Clubnieuws » Club van 50

Tijdens de algemene ledenvergadering van VVV’03 in november 2019 is de oprichting van een club van 50 ter sprake gekomen, dit in navolging van de zo succesvolle club van 100 uit het verleden.

Wat gaan we doen met de club van 50?

De bedoeling van de club van 50 is om jaarlijks een reservepotje binnen VVV’03 aan te leggen en de opbrengsten hieruit zullen worden besteed aan een aantal doelstellingen, die jaarlijks door het bestuur worden geformuleerd

Voor het lopende seizoen zijn de onderstaande speerpunten door het bestuur vastgelegd:

  1. Werving nieuwe jeugdleden
  2. Zaaltrainingen jeugd
  3. Deelname jeugdtoernooien
  4. Trainingsmaterialen jeugd
  5. Activiteiten voor de jeugd (teamuitstapjes)

Wat moet je doen om lid te worden?

Maak een bedrag over van €50,00 op rekening nummer NL86 INGB 0008 9824 18 onder vermelding van ‘VVV’03 club van 50’.

Uiteraard is het ook mogelijk dit bedrag contant te voldoen aan een van onderstaande personen.

Je helpt de club er enorm mee !!!

Hopend op een grote respons, met vriendelijke groet.

Jos Knops en Hai Holthuysen