'03-er van het jaar: Rob Krawczyk

Op het Bergfeest van zaterdag 10 juni jl. werd natuurlijk ook weer iemand gehuldigd als '03-er van het jaar. Dit jaar viel die eer te beurt aan Rob Krawczyk. Rob is een van de stille krachten binnen de vereniging. Altijd aanwezig, maar nooit op de voorgrond. Hij voetbalt zelf niet, hij maakt geen opstellingen, hij zit niet in het bestuur. Maar hij knapt veel werk op, voor de selectie. Het vuile werk, soms letterlijk. Rob zorgt voor materialen, in alle opzichten. Hij ruimt ze op en raapt ze op, ook als anderen het op de grond gooien. Hij zorgt ervoor (met hulp van Bianca) dat alles de volgende keer weer aanwezig is, schoon en klaar voor gebruik.

Rob is een van die mensen binnen de club die er voor zorgt dat al die anderen hun hobby, voetballen, kunnen uitoefenen. Ook die mensen worden gelukkig af en toe in het zonnetje gezet. En deze keer was het dus de welverdiende beurt aan Rob. Hij werd, met frisse tegenzin, op het podium gehesen en kreeg het beroemde beeldje overhandigd. Plus een extra grote bak nootjes, voor hem alleen. En ook dat was verdiend.

Rob, proficiat!