Terugtreden Jos van Kleef

Geachte leden,

Langs deze weg laten wij jullie weten dat de heer Jos van Kleef, onze voorzitter, per 1-9-2016 zijn voorzitterstaken helaas heeft neergelegd. De reden hiervoor is dat hij de functie van voorzitter niet meer kan combineren met zijn groeiende zakelijke activiteiten als zelfstandig ondernemer / directeur van een viertal bedrijven.

Jos heeft 8 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen binnen VVV’03. Vanaf 1-9-2008 eerst als voorzitter van de Stg. Sponsoring VVV’03 en nu inmiddels 7 jaar als voorzitter van de vereniging.  Het bestuur gaat nu starten met zoeken naar een mogelijke opvolger. Geïnteresseerden kunnen ook, uiteraard vertrouwelijk, hun belangstelling kenbaar maken cq informatie inwinnen bij ondergetekenden. 

In verband hiermee is binnen het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering pas te houden begin 2017 in plaats van gebruikelijk in november. Hierdoor hopen we, als bestuur, voldoende tijd te hebben om de juiste opvolger te kunnen vinden. Verder kunnen, conform statuten van onze vereniging, tevens geïnteresseerden voor een bestuursfunctie zich kandidaat stellen met steunbetuigingen van tenminste 10 leden.

Tot slot danken wij Jos voor zijn inspanningen voor VVV’03 in de afgelopen 8 jaar, waarbij Jos heeft aangegeven dat we nog altijd een beroep op hem kunnen blijven doen omdat het geel/zwarte hart uiteraard gewoon blijft kloppen!

Namens het dagelijkse bestuur;

Joyce Vervoort, secretaris
Ed Faessen, penningmeester

Namens de overige bestuursleden;

Kevin Keunen, jeugdvoorzitter
Joep Peters, jeugdvoorzitter
Micky Oestreich, TC
Vico Korsten, accomodatie
Ralph Roodbeen, aktiviteiten
Rob Heger, sponsoring