Info boekje digitaal

Het info-boekje wordt dit jaar digitaal op de website vermeld en zal derhalve niet verspreid worden.

Trainers en leiders zullen aan het begin van het seizoen wel een hard-kopij ontvangen.
Tevens zullen tijdens het seizoen ter naslag enkele kopieën in de kantine voorhanden zijn.