Arbitrage

In geval de KNVB geen scheidsrechter aanstelt voor een wedstrijd dient de thuisspelende ploeg daarvoor zorg te dragen, binnen geldende KNVB regels daarvoor. Vanaf de D-jeugd en hoger wordt dat centraal geregeld bij VVV'03. Hier heeft de teamleiding geen enkele invloed op. VVV'03 hecht zéér grote waarde aan objectieve, maar met name onpartijdige arbitrage. Ook als het eigen teams betreft. Dat staat ook in diverse gedragsregels beschreven. "Eigen mensen" worden daar ook regelmatig op beoordeeld.

VVV'03 heeft in eigen gelederen een aantal gediplomeerde KNVB scheidsrechter/wedstrijdleiders. Daarvan zijn er 2 ook officieel KNVB scheidsrechter, die als zodanig dus ook wel eens elders aktief zijn. Verder beschikt VVV'03 over een aantal zéér ervaren wedstrijdleiders.

Zo nodig heeft VVV'03 ook nog (gediplomeerde) wedstrijdleiders en zelfs KNVB scheidsrechters ter beschikking van buiten de eigen gelederen. Voor toernooien beschikt VVV'03 over een typische toernooischeidsrechter.

Voor een overzicht, en namen van scheidsrechters en wedstrijdleiders van VVV'03 Klikt u hier